PolGer laser grawer handel usługi biuroserwis pismo Braillea laminowanie grawerton oprawa bindowanie druk wielkoformatowy grawerka grawerowanie tabliczki znamionowe druk UV druk cyfrowy szyldy kłódki znakowanie fibra yag wycinanie formatek fazowanie

PolGer Wrocław

PolGer

 

Idz na stron Polsk PolGer ®
MIDZYNARODOWY FESTIWAL "WRATISLAVIA CANTANS"
MIDZYNARODOWY FESTIWAL "WRATISLAVIA CANTANS" powsta w 1966 roku z inicjatywy dyrygenta Andrzeja Markowskiego , wczesnego dyrektora Pastwowej Filharmonii we Wrocawiu . Prowadzi on festiwal przez 12 lat, podczas ktrych na koncertach wykonany zosta cay szereg arcydzie muzyki oratoryjnej (Monteverdiego, Bacha i Hndla), muzyka dawna, prezentowana w zabytkowych salach kocielnych i muzealnych oraz oratoryjne nowoci kompozytorw polskich i zagranicznych, jak PASJA Krzysztofa Pendereckiego , czy JOANNA D'ARC NA STOSIE Artura Honeggera.

Nastpnie funkcj dyrektora festiwalu obj inny znakomity dyrygent - Tadeusz Strugaa . Rozwin on festiwal pod rnymi wzgldami, m.in. wyduajc czas trwania imprezy, przez co umoliwi osobne eksponowanie poszczeglnych wtkw tematycznych festiwalu, np. tworzc "Dni" powicone muzyce etnicznej wybranych krajw (Japonii, Indii, Turcji, USA), czy te wybranych religii (np. ydowskiej, prawosawnej) lub regionw Europy (andaluzyjskiego flamenco). Rozbudowa te dzia edukacyjny festiwalu doczajc do akcji Wyszej Szkoy Muzycznej (sesje naukowe, kursy interpretacji muzyki oratoryjnej) bardzo cenne Akademie Festiwalowe, powicone muzyce najmniej znanej, prowadzone przez wybitnych naukowcw.

Szczegln zasug Tadeusza Strugay stao si nadanie WRATISLAVII CANTANS oficjalnego statusu festiwalu midzynarodowego - w 1978 roku zostaa wpisana na list Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali Muzycznych w Genewie. Ten doniosy fakt przypiecztowa wysok rang wrocawskiego festiwalu. Tadeusz Strugaa mia przez tym tendencj do czenia muzyki z innymi sztukami - wcza w festiwal liczne wystawy, wprowadza filmy o tematyce muzycznej. W kocu w roku 1995 zmieni formu festiwalu oratoryjnego dodajc do jego tradycyjnej nazwy "Wratislavia Cantans" podtytu "Muzyka i sztuki pikne". Odtd zaczy si pojawia si na "WRATISLAVII" nowe typy imprez o nazwie "Koncert-Wernisa".

W 1996 roku, w 30 rocznic istnienia festiwalu, w uznaniu jego znaczenia jak odgrywa w polskiej kulturze, powsta pomys usamodzielnienia imprezy. Zostaa powoana Pastwowa Instytucja Kultury pod nazw Midzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans", a jej dyrektorem generalnym zostaa Lidia Geringer d'Oedenberg, ktra na tym stanowisku pozostawaa do wrzenia 2005 roku. Zadaniem nowej instytucji stao si organizowanie jednego z najwikszych festiwali w Polsce, pozyskiwanie rodkw finansowych na realizacj zamierze artystycznych oraz wydawniczych. Bdc czonkiem zarzdu Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali Lidia Geringer d'Oedenberg bardziej zwizaa "WRATISLAVI" z innymi festiwalami organizujc wymian artystyczn midzy nimi. Rozszerzya te zasig oddziaywania festiwalu urzdzajc koncerty nie tylko we Wrocawiu, lecz take w wielu innych miastach regionu. W ustalaniu programw poszczeglnych edycji "WRATISLAVII CANTANS" dyrektork wspomagao trzech kolejnych dyrektorw artystycznych: Ewa Michnik (1998-2001), Mariusz Smolij (2003) i Jan Latham-Koenig (2005). Zastajc formu "Muzyka i sztuki pikne" Lidia Geringer d'Oedenberg poszerzya repertuar festiwalowy o sztuk baletow, o opery w wersji koncertowej, bd te filmowej, jak rwnie o dziea instrumentalne. Rezygnujc z podtytuu "Muzyka i Sztuki Pikne" w roku 1999 pooya ponownie wikszy nacisk na muzyk wokaln (zgodn z mianem "Wratislavia Cantans") sprowadzajc do Wrocawia najwybitniejszych piewakw i piewaczki, jak: Barbara Hendricks, Cecilia Bartoli, David Daniels, Derek Lee Ragin, Rene Fleming, Juan Diego Florez, Violeta Urmana, czy Joseph Calleja.

We wrzeniu 2005 roku dyrekcj festiwalu obj Andrzej Kosendiak, penicy rwnie funkcj dyrektora naczelnego Filharmonii Wrocawskiej , ktry zaprosi do wsppracy Paula McCreesha. W dniu 15 maja 2006 roku rozpocz si nowy etap w dziejach Festiwalu. Powstaa nowa instytucja - Narodowe Forum Kultury, w skad ktrej wchodz Miedzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans", Filharmonia im. Witolda Lutosawskiego , Opera Wrocawska oraz Akademia Muzyczna im. Karola Lipiskiego .

Organizatorzy festiwalu zajmuj si edycj filmw, ksiek i pyt CD. W swoim katalogu wydawniczym posiadaj kilkanacie pyt kompaktowych, m.in.:
  • Krzysztof Penderecki >>> JUTRZNIA (wyk.: Jadwiga Gadulanka, Vita Nikolajenko, Piotr Kusiewicz , Radosaw ukowski, Gennadij Bezzubienkov, >>> CHR FILHARMONII NARODOWEJ , ORKIESTRA MDR z Lipska pod dyrekcj Krzysztofa Pendereckiego)
  • Krzysztof Penderecki CREDO (wyk.: Boena Harasimowicz-Haas , Izabela Kosiska , Ewa Marciniec, Adam Zdunikowski , Piotr Nowacki, CHR i ORKIESTRA FILHARMONII NARODOWEJ , WARSZAWSKI CHR CHOPICY pod dyrekcj Kazimierza Korda )
  • Karl Ditters von Dittersdorf GIOBBE (wyk.: Markus Schafer, Simone Kermes, Beat Duddeck, Bernhard Scheffel, Ekkehard Abele, Linda Perillo, CHR KAMERALNY "RHEINISCHE KANTOREI" , ORKIESTRA BAROKOWA "DAS KLEINE KONZERT" pod dyrekcj Hermanna Maxa)
  • Wojciech Kilar TRYPTYK: BOGURODZICA, ANGELUS, EXODUS (wyk.: Izabela Kosiska , CHR FILHARMONII NARODOWEJ w Warszawie, >>> NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH pod dyrekcj Antoniego Wita , Henryk Wojnarowski - przygotowanie chru)
  • Kroniki 32, 33 i 34 MIDZYNARODOWEGO FESTIWALU "WRATISLAVIA CANTANS"

pyty CD-ROM i DVD z penym multimedialnym archiwum festiwalu, kasety video oraz dwa albumy fotograficzne:
  • "Wratislavia Cantans w zabytkach Wrocawia i Dolnego lska"
  • "Spojrzenia na festiwal"

"WRATISLAVIA CANTANS" jest czonkiem prestiowego Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali (EFA) majcego sw siedzib w Genewie, a take - od 1998 roku - czonkiem International Society for Performing Arts Foundation w Nowym Jorku (ISPA). Ponadto w 1999 roku bya jednym ze wspzaoycieli Reseau Europeen pour la Music Ancienne w Paryu (REMA). Wszystkie te dziaania owocuj wzajemn wspprac i wymian kulturow, przyczyniajc si do promocji polskiej kultury na wiecie. W roku 2000 "WRATISLAVIA CANTANS" zostaa wybrana przez Ministerstwo Kultury do realizacji prezentacji polskiej muzyki za granic w ramach FESTIWALU "EUROPALIA POLSKA 2001" , ktry odby si w krajach Beneluksu i pnocnej Francji.
"Wratislavia Cantans" - Midzynarodowy Festiwal
Biuro festiwalowe: "Pasa pod Bkitnym Socem"
Rynek 7, 50-106 Wrocaw
tel. (+48 71) 342 72 57, 343 98 04
fax (+48 71) 343 08 33

 

 

Cytat pochodzi ze strony www.culture.pl 


Seite wird aktuell modifieziert

www.PolGer.pwh.pl